nl | en

Auteurs Organisaties

 

BREIN- Stichting Bescherming Rechten Entertainmentindustrie Nederland. BREIN treedt namens de aangeslotenen op tegen misbruik van auteurs- en naburige rechten (= piraterij). Zij ontwikkelt beleid ten aanzien van optreden tegen piraterij en geeft voorlichting aan pers, overheid en publiek.

 

Buma/Stemra - Buma/Stemra behartigt in Nederland de belangen van binnen- en buitenlandse muziekauteurs en -uitgevers.De kerntaak van Buma/Stemra bestaat uit de exploitatie (incasseren en uitkeren van vergoedingen) en het management van muziekauteursrechten voor bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen. Buma/Stemra beschermt het muziekauteursrecht en ondersteunt het cultureel (nationaal) muziekproduct via Buma Cultuur. Het is daarmee een organisatie die méér doet dan de exploitatie van muziekauteursrechten alleen.

 

CEDAR B.V. - Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten.CEDAR is het gemeenschappelijke facilitaire bedrijf van een groot aantal organisaties die actief zijn op het terrein van de exploitatie van auteurs- en aanverwante rechten.